Vereniging neemt deel in de Klankbordgroep voor het Masterplan Anna’s Hoeve

Onlangs is onze Vereniging uitgenodigd om mee te doen in de Klankbordgroep voor het Masterplan Anna’s Hoeve: dat is het toekomstige woningbouwplan voor het gebied waar nu nog de oude rioolwaterzuivering staat, en de driehoekige Accumulatievijver.

Het bestuur heeft een aantal actieve en betrokken leden bijeengeroepen om hierover samen van gedachten te wisselen. Het betreft vier oud-bestuursleden en de beoogde nieuwe voorzitter. Voor het groepje van acht leden is de codenaam “ABC-overleg” bedacht.  ABC ???  Anna’s Bouw Club! (Grapje.)

De woonwijk gaat direct grenzen aan Natuurgebied Anna’s Hoeve, en zal vooral op het Speelweidegebied een grote invloed krijgen: het uitzicht op de woonwijk, en veel extra recreatiedruk vanuit die woonwijk.

Na enige discussie heeft het bestuur besloten de uitnodiging van de Gemeente aan te nemen. Beoogd voorzitter Martin Triebels wordt lid van de Klankbordgroep, met bestuurslid Kees van Vliet als vervanger bij verhindering. Overigens zijn twee andere ABC-leden ook lid van de Klankbordgroep,  “met een andere pet op”, maar ook zij hebben het beste voor met Anna’s Hoeve.

De eerste vergadering van de Klankbordgroep is op donderdag 22 maart, en precies een week later zal het volgende ABC-overleg  plaatsvinden.

Geschreven door