Vereniging neemt deel in de Klankbordgroep voor het Masterplan Anna’s Hoeve

Onlangs is onze Vereniging uitgenodigd om mee te doen in de Klankbordgroep voor het Masterplan Anna’s Hoeve: dat is het toekomstige woningbouwplan voor het gebied waar nu nog de oude rioolwaterzuivering staat, en de driehoekige Accumulatievijver.

Het bestuur heeft een aantal actieve en betrokken leden bijeengeroepen om hierover samen van gedachten te wisselen. Het betreft vier oud-bestuursleden en de beoogde nieuwe voorzitter. Voor het groepje van acht leden is de codenaam “ABC-overleg” bedacht.  ABC ???  Anna’s Bouw Club! (Grapje.)

De woonwijk gaat direct grenzen aan Natuurgebied Anna’s Hoeve, en zal vooral op het Speelweidegebied een grote invloed krijgen: het uitzicht op de woonwijk, en veel extra recreatiedruk vanuit die woonwijk.

Na enige discussie heeft het bestuur besloten de uitnodiging van de Gemeente aan te nemen. Beoogd voorzitter Martin Triebels wordt lid van de Klankbordgroep, met bestuurslid Kees van Vliet als vervanger bij verhindering. Overigens zijn twee andere ABC-leden ook lid van de Klankbordgroep,  “met een andere pet op”, maar ook zij hebben het beste voor met Anna’s Hoeve.

De eerste vergadering van de Klankbordgroep is op donderdag 22 maart, en precies een week later zal het volgende ABC-overleg  plaatsvinden.

Geschreven door

Laatste nieuws

De Geelbuikschildpad ‘Sam’ van Anna’s Hoeve legt weer eieren
20 juli 2022door
Geen brug te ver voor Gooise natuur
4 mei 2022door
Zaterdag 26 maart 2022 | Rondwandeling Voltooiing Groene Schakel
17 maart 2022door
Het schiet aardig op in natuurgebied Anna’s Hoeve: de bomenkap is afgerond
1 februari 2022door
Op jacht naar exoten aan de rand van Hilversum
26 januari 2022door
Nog steeds geen goed nieuws voor de dassen
21 januari 2022door
Broedvogelinventarisatie Anna’s Hoeve & Monnikenberg
27 december 2021door
Explosief Anna’s Hoeve?
23 december 2021door
Ga zondag 24 oktober mee op excursie naar Landgoed Monnikenberg
23 oktober 2021door
Onenigheid over de bomenkap op Anna’s Hoeve
8 oktober 2021door
Wederom massale bomenkap Anna’s Hoeve & Monnikenberg
1 oktober 2021door
VBAH verspreid 500 flyers aan omwonenden vervuilde Dudokheuvel
16 september 2021door
20210914 Monnikenberg | Aanvullingen voorlopige voorziening
16 september 2021door
Monnikenberg, Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve gaat naar de rechter
13 juli 2021door
Japanse duizendknoop (JDK) ‘wegpesten’
10 juni 2021door
Lepelaar gespot
3 juni 2021door
Sanering Dudokheuvel: Provincie verstopt gif onder nieuwe weg
16 mei 2021door
Algemene Ledenvergaderingen 2020 en 2021 – Uitnodiging & Agenda
14 mei 2021door
Volhouden!! Bosploeg gaat al sinds 2012 de strijd aan met de Japanse Duizendknoop (JDK)
12 mei 2021door
Anna’s Hoeve Koerier – mei 2021
10 mei 2021door