Vervroegd op zoek naar een nieuwe voorzitter

De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve is op zoek naar een nieuwe voorzitter. Een verbinder die intern en extern het verenigingsgevoel kan vertegenwoordigen en uitstralen, met goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden. Iemand die het gezamenlijk verenigingsbelang kan vertegenwoordigen. Iemand die aanzet tot meedoen, saamhorigheid en draagvlak. Een bestuurder die taken kan verdelen, werkzaamheden kan delegeren onder 4 a 5 andere bestuursleden, een klankbordgroep en andere vrijwilligers.

De voorzitter heeft de volgende taken:

-Voorzitten van bestuursvergaderingen en de agenda opstellen in overleg met secretaris.

-Voorzitten van ledenvergaderingen en de agenda opstellen in overleg met secretaris.

-Extern (laten ) vertegenwoordigen van de VBAH, bij voorkeur met een ander bestuurs- of klankbordgroep-lid samen.

-Bestuursbijdragen voor de Koerier schrijven.

-Bestuursbijdragen voor de website schrijven.

De voorzitter is flexibel beschikbaar; met regelmaat wordt een flinke tijdsinvestering gevraagd. Bestuursvergaderingen vinden circa 8 keer per jaar plaats, een ledenvergadering een maal per jaar. Wekelijks worden e-mail bijgehouden en activiteiten opgevolgd. Grof ingeschat een gemiddelde tijdsinvestering van 10-15 uur per week.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met bestuursleden Carolien Jansson, Kees van Vliet of Hans de Ridder voor het verkrijgen van meer informatie. Kandidaten worden twee weken voor de Algemene Leden Vergadering van 6 maart bekend gemaakt via de website. De leden kiezen op donderdag 6 maart de voorzitter.

Vervroegde Algemene Leden Vergadering

De Algemene Leden Vergadering van de Vereniging tot Behoud van Anna s’ Hoeve vindt plaats op donderdag 5 maart in st Joseph aan de Minckelersstraat, aanvang half acht. Vergaderstukken worden gepubliceerd in de Koerier van februari en twee weken voor de ALV op de website.

Geschreven door