Vijverpeil op recordhoogte: oversteken Speelweide kan alleen met hoge laarzen aan!

Als gevolg van de aanhoudende regenval hebben de vijvers van Anna’s Hoeve op zondag 1 maart 2020 een recordhoogte bereikt (278 cm boven NAP) sinds de invoering van het huidige watersysteem op 16 februari 2011.

Vóór de bodem- en waterbodemsaneringen in Anna’s Hoeve hebben de voorste vijvers (tot aan het toenmalige Dammetje, waar later de z.g. Nieuwe Eerste Brug is aangelegd) nog wel eens iets hoger gestaan, maar dat is niet vergelijkbaar met tegenwoordig. Het hoogste niveau sinds 2011 werd tot nu toe bereikt op 11 november 2013: 263 cm.

De vlonder over de meestal droog staande “Slenk” in de Speelweide staat onder water. Gezien vanaf de kant Liebergerweg/Anthony Fokkerweg, is (aan de overkant van de vlonder) het water in de Slenk met zoveel kracht noordoostwaarts gestroomd dat hier veel aarde is weggespoeld.

Helemaal om het uiteinde van de Slenk heen wandelen was ook niet mogelijk, omdat veel takken van de laagste boompjes die op de heuvelhelling groeien, over het water hingen. Ondergetekende heeft met zijn immer meegenomen snoeischaar alle over het water hangende takken weggesnoeid, waarna de nieuwe wandelmogelijkheid-om-de-slenk-heen ogenblikkelijk in gebruik werd genomen!

Nu is het wachten op het zakken van  het water, maar dan moet de regen wel een poosje wegblijven.

De vijvers van Anna’s Hoeve “steken in het grondwater”, wat betekent dat al het water ZIJWAARTS door he

t zand moet wegstromen naar plekken waar de grondwaterstand lager is. En dat zijwaarts wegzakken gaat niet erg snel!

Voor wie zich afvraagt waar al dat water vandaan komt: Zoals iedere fietser weet, loopt er een uitloper van de Utrechtse Heuvelrug dwars door Hilversum heen. Aan de oostkant van de heuvelrug mondt het regenwaterriool, na eerst de stadsvijvers op een mooi (niet te laag en niet te hoog) peil gebracht te hebben, uit in de vijvers van Anna’s Hoeve, om daar (zijwaarts dus!) weg te zakken naar het grondwater.

Begin september 2019 stonden grote delen van de vijvers helemaal droog; het peil in de Bergvijver was toen ongeveer 83, bijna twee meter lager dan nu!

Gerard Peet, oud-bosploegmedewerker

Geschreven door