Enkele dagen geleden is een nieuwe Anna’s Hoeve Koerier van de persen gerold.

Het overigens keurige blad wordt ontsierd door fouten bij de waterstandsgrafiek op blz. 5.

Evenals in de twee vorige Koeriers staat er boven de grafiek een verkeerd gespelde naam: inplaats van Gerard Peet staat er Geert P{eet.

Storender is dat de datums onder de grafiek niet kloppen. De grafiek loopt niet van 1 nov. 2005 tot 1 nov. 2006, maar van 1 maart 2006 tot 1 maart 2007. Alle maanden moeten dus met 4 worden verhoogd. Maar de meeste datumaanduidingen staan ook niet helemaal op de goede plek.

Precies onder de eerste verticale lijn moet 1 maart 2006 staan, precies onder de laatste verticale lijn 1 maart 2007. Iedere maand is 5 hokjes breed.

Zie de foto voor de grafiek met de juiste datumbalk.

 

Geschreven door