Websitebezoek in 2008 naar recordhoogte

Voor het eerst heeft de website van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve in één jaar meer dan 6000 bezoekers kunnen registreren. Voor het jaar 2008 kwamen er 6140 bezoekjes in de telling, dat is gemiddeld bijna 17 per dag. Gemiddeld werden per keer 2,7 pagina’s van de site bezocht.

Voor 2009 staan er veel minder spectaculaire werkzaamheden in Anna’s Hoeve op het programma dan in 2008, dus het nieuwe jaar zal wel niet opnieuw een record gaan opleveren. Maar er staan op de site niet alleen berichten over recente gebeurtenissen, werkzaamheden en plannen. Vermeldenswaard is met name een prachtige collectie van ruim 70 oude foto’s (voornamelijk van ansichtkaarten) uit lang vervlogen jaren, die als diashow bekeken kunnen worden.

Van de afgelopen jaren zijn geen exacte aantallen bewaard, maar wel betrouwbare schattingen. In 2005 en 2006, toen er (net als in 2008) omvangrijke saneringswerkzaamheden in Anna’s Hoeve plaatsvonden, werden bijna 6000 bezoekers per jaar geteld. In 2007 werd er niet gesaneerd en bleef het aantal bezoekers steken op ruim 3700 (dat is ruim 10 per dag). Ook in de jaren 2004, 2003 en 2002 lag het aantal bezoekers tussen 3000 en 4000.

De website van de Vereniging begon, heel primitief, op 3 juli 1999, en op 26 augustus van dat jaar kwam er een teller op. Tot 8 oktober 2000 werden er ca. 1315 bezoekjes geteld: gemiddeld ruim 3 per dag! Van 8 oktober 2000 tot half februari 2001 was er een heel nieuwe site, maar daar zijn geen bezoekersaantallen van bewaard gebleven. Helaas kwam onze nieuwe webmaster al snel in tijdnood. Gelukkig schoot een ander verenigingslid ons te hulp, die op zijn privéwebsite toen al veel aandacht besteedde aan Anna’s Hoeve. Deze webmaster werd een blijvertje: hij is al sinds half februari 2001 als vrijwilliger “in functie” en stopt veel energie in de site. Samen met de toename van het aantal internetbezitters resulteerde dat in een flinke groei van het sitebezoek. Op 15 oktober 2001 kwam er weer een teller op de site. Vrijwel precies drie jaar later, op 13 oktober 2004, werd de 10.000e bezoeker geteld. Dat kwam neer op gemiddeld 9,1 per dag. In 2008 is dat dus gegroeid tot bijna 17 per dag. De website is, naast het ledenblad De Anna’s Hoeve Koerier, nu al bijna 10 jaar lang een onmisbare, snelle en betrouwbare informatiebron voor alles wat met Anna’s Hoeve te maken heeft.

U kunt als sitebezoeker zonder enige verplichting een gratis “abonnement” nemen op toezending van een updatebericht. U krijgt dan bij vrijwel ieder nieuw bericht dat op de site wordt geplaatst een seintje in de vorm van een korte e-mail met een koppeling naar de pagina met het nieuwe sitebericht. Zo blijft u voortdurend op de hoogte.

Vanzelfsprekend hopen wij dat regelmatige sitebezoekers die nog geen lid zijn van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve, dat wél willen worden. Een e-mailtje naar de secretaris is daarvoor voldoende, en voor de kosten hoeft niemand het te laten: minimaal een halve eurocent per dag, 1,83 euro per jaar! Gelukkig betalen de meeste leden vrijwillig een hoger bedrag, anders zou onze vereniging allang failliet geweest zijn.

Geschreven door

Laatste nieuws

Excursies naar de natuurverbinding bij Anna’s Hoeve!!
27 april 2023door
Kees van Vliet 10 jaar coördinator Bosploeg
26 april 2023door
Bevriezen biedt kansen
27 maart 2023door
Afsluiting fietspad en Weg over Anna’s Hoeve (bericht van de provincie)
27 februari 2023door
Herinrichting Anna’s Hoeve van start (bericht van de provincie)
17 februari 2023door
Teken petitie tegen 40 meter hoge antenne!!!
2 februari 2023door
Laat niet als dank voor het aangenaam verpozen…
18 januari 2023door
Bosploegjaar 2022
31 december 2022door
Nieuwsbrief 29 oktober 2022
29 oktober 2022door
Rondleiding Bosploeg over Ecoduct Anna’s Hoeve
7 september 2022door
De Geelbuikschildpad ‘Sam’ van Anna’s Hoeve legt weer eieren
20 juli 2022door
Geen brug te ver voor Gooise natuur
4 mei 2022door
Zaterdag 26 maart 2022 | Rondwandeling Voltooiing Groene Schakel
17 maart 2022door
Het schiet aardig op in natuurgebied Anna’s Hoeve: de bomenkap is afgerond
1 februari 2022door
Op jacht naar exoten aan de rand van Hilversum
26 januari 2022door
Nog steeds geen goed nieuws voor de dassen
21 januari 2022door
Broedvogelinventarisatie Anna’s Hoeve & Monnikenberg
27 december 2021door
Explosief Anna’s Hoeve?
23 december 2021door
Ga zondag 24 oktober mee op excursie naar Landgoed Monnikenberg
23 oktober 2021door
Onenigheid over de bomenkap op Anna’s Hoeve
8 oktober 2021door