Weg over Anna’s Hoeve wordt verlegd

Twee volle uren had de gemeenteraad van Hilversum er op woensdagavond 7 januari 2015 voor nodig om tot het besluit te komen dat de Weg over Anna’s Hoeve zal worden verlegd, in het kader van het HOV-plan (de snelle busbaan). De stemming was 19 voor, 15 tegen, 3 afwezigen (1 voorstander en 2 tegenstanders). 

Voor stemden coalitiepartijen D66, VVD en CDA en niet-coalitiepartij GroenLinks.

Tegen stemden coalitiepartij SP en oppositiepartijen Hart voor Hilversum, PvdA, ChristenUnie, Leefbaar Hilversum (tot nu toe voorstander van het HOV-plan), en Hilversum 1.

Vlak voor de stemming werd de vergadering geschorst. Toen daarbij duidelijk werd dat GroenLinks zou gaan voorstemmen, kon de SP ditmaal “uit de boot vallen” zonder de coalitie in gevaar te brengen.

CDA-woordvoerster Anja Wijnands liet blijken niet te weten waar ze het over heeft. Ze begon over de (bij wegverlegging) moeilijke toegankelijkheid van de Speelweide. Dat is inderdaad een probleem, maar alras bleek zij de Speelstrook (langs de Anthony Fokkerweg) te bedoelen. De hele avond bleef zij consequent “Speelweide” zeggen als ze de Speelstrook bedoelde. Zou ze ooit wel eens op de Speelweide van Anna’s Hoeve geweest zijn?  

Het CDA diende, namens de 4 coalitiepartijen, een amendement (wijzigingsvoorstel) in, wegens de ongeloofwaardigheid van de bezoekersaantallen in het Alterrarapport dat de basis was voor het collegevoorstel om de weg te verleggen. Er moet een nieuw onderzoek komen, niet uit te voeren door Alterra, naar de juistheid van de recreatiecijfers en de noodzaak om 30% van Anna’s Hoeve af te sluiten voor recreatie. Als dat onderzoek zou uitwijzen dat minder afsluiting mogelijk is, zou de Inrichtingsvisie daarvoor moeten worden aangepast, om de afsluiting te minimaliseren. Het amendement leek af te stevenen op een grote meerderheid, maar GroenLinks had bezwaren. Pas nadat de laatste zin was geschrapt, namelijk eventuele aanpassing van de Inrichtingsvisie op grond van het tegenonderzoek, zou GrL voor het amendement en voor het raadsvoorstel stemmen. Door het schrappen van die laatste zin werd het amendement echter een loze huls. Het amendement werd aangenomen met 29 voor en slechts 5 tegen. De gemeente moet nu geld over de balk gaan smijten voor een tegenonderzoek, waarmee (ongeacht de uitkomsten) niets gedaan zal worden. Te gek voor woorden!!

Het raadsbesluit staat haaks op de wens van het overgrote deel van de aanwonenden van Anna’s Hoeve, betrokken leden van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve, en het bestuur van de vereniging. Het is een schrale troost, dat men wel zal mogen meepraten over een zo goed mogelijke inpassing van de nieuwe weg die bijna niemand wil.

Geschreven door