Wethouder neemt busbaanplan terug 

Woensdag 03 juni 2009


Na afloop van de eerste termijn in de bespreking van het busplan in de Raadsdiscussie van 3 juni heeft wethouder Boog het busbaanplan teruggenomen, omdat het voorliggende voorstel onvoldoende steun van de raadsfracties had gekregen.

Dit betekent dat hij de zaak terugbrengt in het College van B&W en in de Stuurgroep van bestuurders van de provincie en de betrokken regiogemeenten. De Hilversumse gemeenteraad zal er op 24 juni dus geen besluit over nemen.

Zelfs partijen die zich uitdrukkelijk uitspraken als voorstanders van “goed” Hoogwaardig Openbaar Vervoer kwamen met veel kritiek en nieuwe wensen. Zo wilde de SP liever helemaal geen bus, maar direct aanleg van lightrail, dan is er ook geen brug over de spoorbaan nodig. En als er toch een bus komt dan kan die wel stoppen bij Hilversum Sportpark. GroenLinks zou liever wel het ecoduct zien, maar alleen over het spoor en de busbaan; de Weg over Anna’s Hoeve zou helemaal afgesloten (en niet verlegd) moeten worden. Leefbaar Hilversum zag meer heil in een HOV-tunnel naar Huizen onder de Nieuwe Crailoseweg (“Gebed zonder End”). Liefst voor een railverbinding. De PvdA was nog steeds mordicus tegen een busbaantracé door Anna’s Hoeve.

De “fly-over” om de spoorbaan te kruisen kreeg van alle kanten veel kritiek. Ook was er volop twijfel aan de prognoses van de verwachte reizigersgroei door de aanleg van een vrije busbaan. Verder waren enkele fracties boos over het feit dat de Stuurgroep al had beslist slechts één voorkeurstracé aan de gemeenteraad voor te leggen. Zij hadden zelf willen kiezen uit de onderzochte tracé’s. Wethouder Boog concludeerde dat de opmerkingen van de raadsfracties “alle kanten op gingen” zodat hij er niets mee kon. Het busbaanplan is nog niet definitief van tafel, maar hij was tot zijn teleurstelling nu veel minder positief over de kans op een goede afloop dan vóór deze Raadsdiscussie.

Geschreven door

Laat een bericht achter

Laatste nieuws

Broedvogelinventarisatie Anna’s Hoeve & Monnikenberg
27 december 2021door
Explosief Anna’s Hoeve?
23 december 2021door
Ga zondag 24 oktober mee op excursie naar Landgoed Monnikenberg
23 oktober 2021door
Wederom massale bomenkap Anna’s Hoeve & Monnikenberg
1 oktober 2021door
VBAH verspreid 500 flyers aan omwonenden vervuilde Dudokheuvel
16 september 2021door
20210914 Monnikenberg | Aanvullingen voorlopige voorziening
16 september 2021door
Monnikenberg, Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve gaat naar de rechter
13 juli 2021door
Japanse duizendknoop (JDK) ‘wegpesten’
10 juni 2021door
Lepelaar gespot
3 juni 2021door
Sanering Dudokheuvel: Provincie verstopt gif onder nieuwe weg
16 mei 2021door
Algemene Ledenvergaderingen 2020 en 2021 – Uitnodiging & Agenda
14 mei 2021door
Volhouden!! Bosploeg gaat al sinds 2012 de strijd aan met de Japanse Duizendknoop (JDK)
12 mei 2021door
Anna’s Hoeve Koerier – mei 2021
10 mei 2021door
Zwaar vervuilde grond in Dudokheuvel
30 april 2021door
Berg van Dudok??
15 maart 2021door
Koehandel met afgraven weiland op Monnikenberg
23 februari 2021door
Provincie wil geld besparen ten koste van natuur in Monnikenberg
22 februari 2021door
Nieuwsbrief & Eindejaarsbericht
20 december 2020door
Aanleg kunstburcht voor dassen
20 oktober 2020door
Geocaching Zwerfvuilactie
26 september 2020door