Wethouder neemt busbaanplan terug 

Woensdag 03 juni 2009


Na afloop van de eerste termijn in de bespreking van het busplan in de Raadsdiscussie van 3 juni heeft wethouder Boog het busbaanplan teruggenomen, omdat het voorliggende voorstel onvoldoende steun van de raadsfracties had gekregen.

Dit betekent dat hij de zaak terugbrengt in het College van B&W en in de Stuurgroep van bestuurders van de provincie en de betrokken regiogemeenten. De Hilversumse gemeenteraad zal er op 24 juni dus geen besluit over nemen.

Zelfs partijen die zich uitdrukkelijk uitspraken als voorstanders van “goed” Hoogwaardig Openbaar Vervoer kwamen met veel kritiek en nieuwe wensen. Zo wilde de SP liever helemaal geen bus, maar direct aanleg van lightrail, dan is er ook geen brug over de spoorbaan nodig. En als er toch een bus komt dan kan die wel stoppen bij Hilversum Sportpark. GroenLinks zou liever wel het ecoduct zien, maar alleen over het spoor en de busbaan; de Weg over Anna’s Hoeve zou helemaal afgesloten (en niet verlegd) moeten worden. Leefbaar Hilversum zag meer heil in een HOV-tunnel naar Huizen onder de Nieuwe Crailoseweg (“Gebed zonder End”). Liefst voor een railverbinding. De PvdA was nog steeds mordicus tegen een busbaantracé door Anna’s Hoeve.

De “fly-over” om de spoorbaan te kruisen kreeg van alle kanten veel kritiek. Ook was er volop twijfel aan de prognoses van de verwachte reizigersgroei door de aanleg van een vrije busbaan. Verder waren enkele fracties boos over het feit dat de Stuurgroep al had beslist slechts één voorkeurstracé aan de gemeenteraad voor te leggen. Zij hadden zelf willen kiezen uit de onderzochte tracé’s. Wethouder Boog concludeerde dat de opmerkingen van de raadsfracties “alle kanten op gingen” zodat hij er niets mee kon. Het busbaanplan is nog niet definitief van tafel, maar hij was tot zijn teleurstelling nu veel minder positief over de kans op een goede afloop dan vóór deze Raadsdiscussie.

Geschreven door