Woensdagavond 12 mei: ledenvergadering Ver. Tot Behoud van Anna’s Hoeve

De jaarlijkse ledenvergadering van de Vereniging vindt plaats in de zaal van wijkcentrum Sint Joseph aan de Minckelersstraat, op woensdag 12 mei 2010. Aanvang 20 uur, zaal open 19.45 uur.

Het is voor het bestuur plezierig als een aanzienlijke groep leden de moeite neemt om de vergadering te bezoeken, en daarmee belangstelling toont voor het wel en wee van Anna’s Hoeve en wat de vereniging doet en van plan is. (Belangstellende niet-leden zijn natuurlijk ook welkom).

Na de gebruikelijke (en wettelijk verplichte) vaste punten van een jaarvergadering is er een inventarisatie van ideeën voor nieuwe activiteiten, en vergroting van de interactie met de achterban. Uw aller inbreng is daarbij van harte welkom. En in de daaraan volgende rondvraag kunt u de vragen over Anna’s Hoeve stellen waar u misschien al lange tijd mee rondloopt!!

Na de pauze is er een informatief programma waarin veel aandacht besteed zal worden aan het busbaanplan (HOV) van de provincie. Op welke manier dit zal gebeuren blijft nog even een verrassing.

De avond wordt afgesloten met een drankje.

GRAAG TOT ZIENS,  KOMENDE WOENSDAGAVOND IN “SINT JOSEPH”!

Geschreven door

Laatste nieuws

Broedvogelinventarisatie Anna’s Hoeve & Monnikenberg
27 december 2021door
Explosief Anna’s Hoeve?
23 december 2021door
Ga zondag 24 oktober mee op excursie naar Landgoed Monnikenberg
23 oktober 2021door
Wederom massale bomenkap Anna’s Hoeve & Monnikenberg
1 oktober 2021door
VBAH verspreid 500 flyers aan omwonenden vervuilde Dudokheuvel
16 september 2021door
20210914 Monnikenberg | Aanvullingen voorlopige voorziening
16 september 2021door
Monnikenberg, Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve gaat naar de rechter
13 juli 2021door
Japanse duizendknoop (JDK) ‘wegpesten’
10 juni 2021door
Lepelaar gespot
3 juni 2021door
Sanering Dudokheuvel: Provincie verstopt gif onder nieuwe weg
16 mei 2021door
Algemene Ledenvergaderingen 2020 en 2021 – Uitnodiging & Agenda
14 mei 2021door
Volhouden!! Bosploeg gaat al sinds 2012 de strijd aan met de Japanse Duizendknoop (JDK)
12 mei 2021door
Anna’s Hoeve Koerier – mei 2021
10 mei 2021door
Zwaar vervuilde grond in Dudokheuvel
30 april 2021door
Berg van Dudok??
15 maart 2021door
Koehandel met afgraven weiland op Monnikenberg
23 februari 2021door
Provincie wil geld besparen ten koste van natuur in Monnikenberg
22 februari 2021door
Nieuwsbrief & Eindejaarsbericht
20 december 2020door
Aanleg kunstburcht voor dassen
20 oktober 2020door
Geocaching Zwerfvuilactie
26 september 2020door