Woensdagavond 12 mei: ledenvergadering Ver. Tot Behoud van Anna’s Hoeve

De jaarlijkse ledenvergadering van de Vereniging vindt plaats in de zaal van wijkcentrum Sint Joseph aan de Minckelersstraat, op woensdag 12 mei 2010. Aanvang 20 uur, zaal open 19.45 uur.

Het is voor het bestuur plezierig als een aanzienlijke groep leden de moeite neemt om de vergadering te bezoeken, en daarmee belangstelling toont voor het wel en wee van Anna’s Hoeve en wat de vereniging doet en van plan is. (Belangstellende niet-leden zijn natuurlijk ook welkom).

Na de gebruikelijke (en wettelijk verplichte) vaste punten van een jaarvergadering is er een inventarisatie van ideeën voor nieuwe activiteiten, en vergroting van de interactie met de achterban. Uw aller inbreng is daarbij van harte welkom. En in de daaraan volgende rondvraag kunt u de vragen over Anna’s Hoeve stellen waar u misschien al lange tijd mee rondloopt!!

Na de pauze is er een informatief programma waarin veel aandacht besteed zal worden aan het busbaanplan (HOV) van de provincie. Op welke manier dit zal gebeuren blijft nog even een verrassing.

De avond wordt afgesloten met een drankje.

GRAAG TOT ZIENS,  KOMENDE WOENSDAGAVOND IN “SINT JOSEPH”!

Geschreven door