Zienswijze Ontwerpbesluit ontheffing PMV

Op het landgoed Monnikenberg willen de provincie Noord-Holland en het Goois Natuurreservaat het weiland en de akker afgraven. Dit is een grote aanslag op de landschappelijke en culturele waarden van het eeuwenoude landgoed. Bovendien verdwijnt daarmee het belangrijkste voedselgebied van de dassen in het gebied en worden zowel in Anna’s Hoeve als in Monnikenberg de aardkundige waarden aangetast.

De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. (VBAH) verzet zich tegen deze afgravingen en heeft hiertegen een zogenaamde zienswijze ingediend bij Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland. Deze zienswijze gaat in de eerste plaats over de geplande aantastingen van de aardkundige waarden in de natuurgebieden Monnikenberg en Anna’s Hoeve. De VBAH wil nu dat de aantastingen in Monnikenberg niet kunnen doorgaan.

Download het gehele document als PDF of lees het hieronder:

29 december 2020

Zienswijze tegen afgravingen Monnikenberg en Anna's Hoeve