Zwaar vervuilde grond in Dudokheuvel

De Gooi- en Eemlander, 30-4-2021

Zwaar vervuilde grond in Dudokheuvel. Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve heeft zorgen en vragen over talud Anth. Fokkerweg

Eddie de Paepe
Vandaag om 07:00

HILVERSUM

De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve (VBAH) maakt zich zorgen over de met onder meer zware metalen vervuilde grond in de zogeheten Dudokheuvel bij de Anthony Fokkerweg in Hilversum. Dit talud ligt op de plek waar straks de verlegde Weg over Anna’s Hoeve komt te liggen.

De VBAH is gealarmeerd door een bericht van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. Daaruit blijkt dat de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland nog geen goedkeuring wil geven aan de uitgevoerde sanering van verontreinigde grond in de Dudokheuvel (die door de gemeente ’Dudoktalud’ wordt genoemd). Die ligt naast de Anthony Fokkerweg vanaf de spoorlijn/Mussenstraat tot aan de Liebergerweg. Daar wordt, als onderdeel van het HOV-project, de verlegde Weg over Anna’s Hoeve gelegd.

Zware metalen
,,Het was bekend dat er verontreinigingen in de heuvel zaten”, stelt Jelle Harder namens de VBAH. ,,Bij afgravingen voor de nieuwe weg zijn die verontreinigingen duidelijk geworden. Het gaat om negen verschillende soorten zware metalen die daar in de grond zitten. En mogelijk ook andere stoffen? Nu blijkt dat de meeste verontreiniging inmiddels is verwijderd, maar dat er restverontreinigingen zijn achtergebleven.” Dat is de reden dat de provincie de sanering voorlopig niet goedkeurt.

Leeflaag
De restverontreinigingen zijn afgedekt met een folie met daarop een schone leeflaag van 1 m dikke zandlaag, weet Harder. ,,Als wij het goed begrijpen blijft die restverontreiniging in de bodem zitten. Bij asfaltwerkzaamheden voor de nieuwe weg wordt die laag straks gewoon afgedekt met een duurzame verharding. Zal ook asfalt zijn?” Dit gebeurt door of namens de gemeente. De VBAH verwacht dat Gedeputeerde Staten dan goedkeuring zullen geven, maar vraagt zich af of dat zomaar kan.

Drinkwater
,,Hoe verstandig is het als je al circa 15.000 m3 grond verzet hebt gedaan om de verontreiniging af te voeren en je laat dan het restant zitten?”, aldus Harder. ,,Wat gebeurt er met dat restant? Hoe is dat over 10, 50, 100 jaar? Zit het dan in het grondwater, ons drinkwater?”
De VBAH heeft zelf geen milieudeskundigen in de gelederen, die op dit moment kunnen beoordelen wat het betekent als de restanten van de met zware metalen vervuilde grond blijven zitten. Harder: ,,De gevolgen zijn voor ons niet te overzien”. De vereniging is wel van mening dat alle bekende verontreiniging nu moet worden weggehaald en afgevoerd. ,,Met het oog op de toekomst moet dat het enige juiste beleid zijn.”

Geschreven door